Table of labs (link)

lab's name (link to each intro page)Address
Hakaru-Sapporo Citizens' Station for Measuring Radioactivity in Sapporo#101 6-5-30, Nijyuyonken-shijo, Nishi-ku, Sapporo City, Hokkaido, 068-0804, Japan
Small Flowers Independent Radioaction Measurement Room15 Aza-haramae, Tsubonuma,Taihaku-ku, Sendai City, Miyagi, 982-0231,Japan
Kakuda Citizens Radioactivity Measurement Lab55-2 Ishihara Aza Osaka Kakudashi Miyagiken, 981-1532, Japan
Citizens station Teto TetoMiyagi Pref.
NPO Fukushima 30-Year Project11-7, Aza Ipponmatsu, Iizakamachi Fukushima City, Fukushima, 960-0201, Japan
Agano Labo1-53,Tojyocho, Agano-shi, Niigata,Japan
Nasu kibou no toride5103-3, Takakuhei, Nasu-machi Nasu-gun, Tochigi, 325-0002, Japan
Mashiko Radioactive Laboratory3425-1, Mashiko, Mashiko-machi, Haga-gun, Tochigi Pref.
KURASHIRU Takasaki Citizen's Radioactivity Measuring StationKanekomachi2415-2,Takasaki-shi,Gunma-ken
HSF ShiminSokuteijo - Fukaya366-0034 Tokiwatyo55-77 Fukayashi Saitama
Citizens' Radioactivity Measuring Station Tsukuba1199-3 Saiki, Tsukuba City, Ibaraki, 305-0028, Japan
Mori-no-Sokuteishitsu Namegawa2067-1, Yamata, Namegawa-machi, Hiki-gun, Saitama, 355-0802, Japan
NPO Asunaro Radiation Measurement Room (Asunaro Lab)Himawari Kaikan 1-3, Oyaguchi kami-cho, Itabashi city, Tokyo, 173-0032 Japan
Takagi Jinzaburo Memorial Chofu Citizens' Center for Radioactivity MeasurementC/O Misatoya, 2-2-6 Fuda. Chofu City, Tokyo, 182-0024, Japan
Chikurin Radioactivity Monitoring Center for Citizens (Chikurin RMCC)7444 Ooguno, Hinode-machi, Nishitama-gun, Tokyo, 190-0181, Japan
Higashirinkan Radioactivity Measuring ChamberC/O Champool, 5-12-7 Higashirinkan, Minami-ku, Sagamihara City, Kanagawa, 252-0311, Japan
Imeasure Shinshu Houshanou Laboratory2-3-33 Kaichi, Matsumoto, Nagano 390-0876 Japan
JCF-Team Metoba2-12-12 Asamaonsen, Matsumoto City, Nagano, 390-0303, Japan
Tokai No Nukes Network for Future Generations Citizens' Radiation Measuring Center (C Lab.)146, Sekitori-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi Pref. 467-0058
Citizens' Radioactivity Measuring Station KYOTOcorpo Momoyama105, 55-1, Momoyamahashibachokichinakamachi, Fushimi-ku, Kyoto 612-0066, Japan
kyoto.kussunn labMibu Shinmeicho, Nakagyo-ku, Kyoto city, Kyoto
HAKARU-NARA (Citizen's Radioactivity Measuring Station in Nara)103 Sevenstar-manshon, 2-1-6Gakuen-kita, Nara 631-0036,Japan
Hanshin Citizens' Radioactivity Measuring CenterC/O NPO TsumuginoIe, 5-12 Toda-cho, Nishinomiya City, Hyogo, 662-0916, Japan
Radioactivity Measurement Request Place in Onomichi1-16 Nishitsuchido-cho, Onomichi City, Hiroshima, 722-0032, Japan
MINAMI-HUKUZAKI-TOCHI Co., Ltd. Radioactivity Measuring RoomSeihou Bldg 3F, 4-5-14 Koraibashi, Chuo-ku, Osaka City, Osaka, 541-0043, Japan
HAKARUCHA,Toyama Radioactivity Measuring Civic Organization,3-5-1 1F Zinzu-machi, Toyama City, Toyama, 930-0009, Japan

Measurement rooms participating in the past